ECO Furnirana Vrata

EKO vrata se rade od posebno pripremljenog lanenog ulja (WAX). Laneno ulje je prirodni materijal. Završna obrada kod fumiranih
vrata lanenim uljem daju vratima zlatnu boju starog drveta.
Fumir se može na krilima postaviti u vertikalnom iii horizontalnom pravcu.
Ovaj tip vrata izrađujemo u svim nasim modelima.
Ovisno od modela vrata na raspolaganju su vam FALC-ana vrata i AMERIČKI sistem vrata (vrata sa skrivenim baglamama).
U ponudi imamo sve vrste brava, kvaka, baglama.
Kod svih naših modela vrata u vratnom krilu dolazi ispuna papirna sać, i cjevasta ili puna iverasta ispuna.
Sva vrata se izrađuju prema dimenzijama i potrebama kupca

Stolarkomerc d.o.o. posjeduje nekoliko modela dovratnika, kako je prikazano na presjecima ispod. U ponudi imamo mogućnost izrade dovratnika po želji kupca. Konstrukcija dovratnika je od kompozitnih ploča koje su napravljene u vlastitom postrojenju od masivnog drveta jela/smreka koje se spaja širinski i MDF ploča gustoće 850-950kg/m3.

MOD 001 (B=40mm i B=23mm) Ravni dovratnik sa ravnim lajsinama se izrađuje od kompozitnih ploča i postoje dva modela takvog dovratnik . Prvi model se izrađuje u debljini B=40[mm] a drugi model je prilagođen prostorijama i otvorima kojima je potreban maximalan prolaz (svijetla mjera) i iznosi B=23mm. Postoji mogućnost kombinacije ravnog dovratnika sa oblim lajsinama (MOD 002). Ulazna vrata za stanove u zgradama su izrađeni od kompozitnih ploča B=50[mm]. Ulazna vrata posjeduju sigurnosnu bravu sa zaključavanjem na tri mjesta, dva zaptivača i čelični uložak sa 5 ključeva i špijunkom. Obli dovratnik sa oblim lajsinama se izrađuje od kompozitnih ploča u debljini od B=40[mm]. Postoji mogućnost kombinacije oblog dovratnika sa ravnim lajsinama.

U ponudi imamo i dva modela kliznih vrata. Prvi model su klizna vrata u kazeti koja zahtjevaju predviđen prostor u zidu gdje će krilo da klizi. Drugi model je za otvore gdje nije predviđen prostor i krilo mora da klizi po zidu.

Krila se izrađuju od masivne jela/smreka konstrukcije, ploča MDF-a i različitih ispuna papirne saći, cjevaste iverice ili pune iverice.